Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris od samego początku swojego istnienia walczy o jedność rodziny. Wieloletnie doświadczenie prawników-praktyków, którzy w ramach Centrum Interwencji Procesowej świadczą pomoc prawną polskim rodzinom zaowocowało powstaniem specjalnego Poradnika, w którym nasi specjaliści wyjaśniają, jak skutecznie zapobiec odebraniu dzieci przez pracownika socjalnego.

Nasz poradnik odpowiada na pytania:
– Kiedy pracownik socjalny może odebrać dziecko z rodziny?

– Kto jest obecny przy odbieraniu dziecka?

– Czy przy odbieraniu dziecka musi być obecny rodzic?

– Czy decyzja pracownika socjalnego o odebraniu dziecka podlega kontroli sądu?

– Czy istnieje możliwość odwołania się od odebrania dziecka w trybie ustawy o przeciwdziałaniu -przemocy w rodzinie?

– Jak wnieść zażalenie?

W poradniku znajdą również Państwo wzór zażalenia, które należy wnieść do sądu w razie bezpodstawnego odebrania dziecka.

Pracownicy socjalni często odbierają dzieci w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie  (Dz.U.2015.1390). Nie wymaga to orzeczenia sądu opiekuńczego. Odebranie dzieci w takiej sytuacji następuje w sposób natychmiastowy i przymusowy.

Otwiera to niestety często drogę do nadużyć, przez co zdarza się, że pracownik socjalny podejmuję decyzję o odebraniu dziecka pochopnie i bez należytego sprawdzenia faktycznej sytuacji, która uzasadniałaby konieczność sięgnięcia po tak drastyczny środek, jakim jest rozdzielenie rodziny. Z praktyki wynika, że powrót dziecka do domu rodzinnego najczęściej jest poprzedzony długotrwałym postępowaniem, które może trwać wiele miesięcy i po którym może okazać się nawet, że nie istniały żadne przesłanki uzasadniające skorzystanie przez pracownika socjalnego z tego rodzaju uprawnienia.

W celu pobrania poradnika, prosimy o wypełnienie poniższych pól i naciśnięcie przycisku POBIERZ

© Copyright by Ordo Iuris 2019. All rights reserverd.